OM HERMES EXECUTIVE SEARCH

Hermes Executive Search ble etablert sommeren 2015, og selskapet har overtatt Hermes Headhunting som har vært en ledende aktør i markedet siden 2008. Hermes Executive Search jobber utelukkende under radaren for å identifisere unike kandidater til stillinger innen følgende sektorer:
Finans / Økonomi / Private Equity / Shipping / Eiendom / Consulting.

Vårt utelukkende fokus på disse bransjene gjør at vi er hands-on på aktuelle kandidaters mobilitet og utvikling innen et begrenset område. Dette blir derfor et fortrinn for våre klienter i valg av Hermes Executive Search som samarbeidspartner.

Vår spesialitet er å vite hvem som er de beste og hvem som er mobile, derfor annonserer vi ikke de stillinger vi rekrutterer til. Vår erfaring tilsier at vi sjelden, eller aldri, har funnet den utvalgte kandidaten fra en søkermasse.

I tillegg til å vite om de beste etablerte kandidatene i kategoriene vi jobber med, har vi også full oversikt over de beste talentene. Vi har tett kontakt med de beste studentene, nasjonalt og internasjonalt. Blant nyutdannede, har vi ingen kandidater i vår “stall” som har dårligere enn B+ som gjennomsnittlig resultat fra sine studier.

The secret of my success is that we have gone to exceptional lengths to hire the best people in the world.
— Steve Jobs