Personvernerklæring

For Hermes Executive Search AS er det viktig å behandle personopplysninger på en riktig måte, i henhold til gjeldende regelverk.

Hermes Executive Search AS

Adresse: Oscars gate 27, 0352 Oslo
Telefon: +47 905 02 002
E-post: monika@hermesexecutive.no

Formålet med behandling av personopplysninger

Vi behandler opplysninger om personer for å kunne levere tjenester innen rekruttering. Dette innebærer opplysninger om individer hos oppdragsgivere og kandidater for relevante for stillinger. 

Personopplysninger vi samler inn

Vi samler inn kontaktdetaljer på kontaktpersoner hos oppdragsgivere. Vi samler inn kontaktdetaljer, CV, vitnemål på våre kandidater, og andre relevante opplysninger knyttet til de enkelte rekrutteringsprosessene.

Juridisk grunnlag for behandlingen

Vi behandler opplysninger basert på en kontrakt mellom Hermes Executive Search AS og oppdragsgivere for rekruttering. For kandidater baseres behandlingen på berettiget interesse  for å kunne vurdere kandidatene opp mot stillinger utlyst. Vi innhenter samtykke fra kandidatene for å kunne beholde deres opplysninger for fremtidige oppdrag etter at en prosess er avsluttet. Vi ber også om spesifikt samtykke for å kunne dele personopplysninger, CV etc med oppdragsgivere.  

Mottakere av opplysninger

Vi deler opplysninger om relevante kandidater med oppdragsgivere.  Kandidatene vil bli informert før en eventuell deling finner sted.

Oppbevaringsperiode

Vi oppbevarer opplysningene inntil en prosess er utført eller til samtykke for forlenget lagring opphører.

Rettigheter

Vi ivaretar dine rettigheter knyttet til dine data. Har du avgitt samtykke kan du administrere dine rettigheter via Personvernportalen du da får tilgang til. Du kan også sende en epost til lena.marie@hermesexecutive.no  Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

·       Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. 
 

·       Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. 
 

·       Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. 
 

·       Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. 
 

·       Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. 
 

·       Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. 
 

·       Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med oss.  

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.