STYREREKRUTTERING

Vi utfører styrerekruttering innenfor 4 hovedkategorier:
General Management / Senior Management / Young Management / Female Management. Vi utfører også testing / evaluering av individer eller grupper. Vi gjør kartlegging av egenskaper hos enten individer eller grupper, og kartlegger styrker/ svakheter. Dette for å oppnå optimal gruppesammensetning og dynamikk.


EXECUTIVE SEARCH

Vi henvender oss selektivt til de kandidatene som vi mener kan gjøre en utmerket jobb hos vår klient. Vi presenterer inntil 10 personer til vår oppdragsgiver, som vi mener er de best kvalifiserte kandidatene i markedet, med tanke på utdannelse, arbeidserfaring, personlige egenskaper og “track record”.


SECOND OPINION

Vår vurdering av oppdragsgivers interne kandidater, eller eksterne søkere til en stilling. Vi gjør en objektive vurdering, personlighetstester kandidatene og kartlegger 36 personlige egenskaper som presenteres oppdragsgiver. Dette vil bidra inn i beslutningsgrunnlaget i en intern rekrutteringsprosess.