VÅR METODIKK

Hermes Executive Search sin oppgave er å finne den optimale match mellom vår klient, den stillingen som skal besettes og kandidat. For å sikre en riktig ansettelse, er det avgjørende å jobbe systematisk gjennom hele prosessen.

Det er avgjørende for resultatet å definere en rekke parametere rundt stillingen og den organisasjon som bestiller oppdraget, altså vår klient. Dette legges til grunn for utvikling av en kravspesifikasjon som bestemmer strategi for søkeprosessen, definering av de beste aktuelle kandidatene og utvikling av intervjuguide. I avsluttende runde gjennomføres referansesjekk og en MPA-personlighetstest som måler 36 ulike parametere. Testen brukes som et supplement for å konkludere eller avslutte en ansettelsesprosess.