RÅDGIVERE, ASSET MANAGEMENT

Vi søker etablerte rådgivere til uavhengig forvaltningsselskap som tilbyr aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond, fond med friere mandater og individuelle avtaler om aktiv forvaltning. Forvaltningen er fundamental, analysebasert og selskapsfokusert. Selskapet henvender seg til både HNW, UKNW og institusjonelle kunder. 

For mer informasjon kontakt: monika@hermesexecutive.no

FinansLena Pedersen