LEDER KJØPESENTER/ NÆRINGSEIENDOM

Vår klient som er en stor, Internasjonal aktør innen næringseiendom skal satse kraftigere på Kjøpesenter fra 2019. Vedkommende vil få ansvaret for denne satsingen. Må ha erfaring fra Næringseiendom/ kjøpesenter/ Retail. Vedkommende vil få en strategisk viktig funksjon hos oppdragsgiver. 

For mer informasjon kontakt: monika@hermesexecutive.no

EiendomLena Pedersen