INVESTMENT ANALYST, PRIVAT EQUITY

Vi søker kandidater med 1- 3 års erfaring til etablert/ velrennomert PE- selskap. Vedkommende skal jobbe med selskaps- markeds- og sektoranalyser, verdivurderinger o.l, i forbindelse med potensielle oppkjøp. Videre oppfølging av selskaper i PE- porteføljen.

Kontaktinformasjon: Monika@hermesexecutive.no

FinansLena Pedersen